Att göra en bodelning i samband med skilsmässa är inte det enklaste. Många gånger är det mycket svårt att reda ut vad som ska gå till vilken part på egen hand. Att ta hjälp av en advokat är något många familjerådgivare rekommenderar. I Västerås finns ett flertal advokater som specialiserat sig på bodelning vid skilsmässa.

En skilsmässa är ofta en snårig och sårig händelse i livet. Det är många känslor inblandade och inte allt lätt att skilja på vad som är ett rimligt tillvägagångssätt och inte. Inte minst bodelningen kan bli en känslig punkt för många separerande par. När ni fortfarande befann er i en parrelation kändes det kanske självklart vad som tillhörde vem och vilka saker som var gemensamma.

Mitt i skilsmässan kan du eller din före detta partner plötsligt komma att känna annorlunda. Då kan det vara dags att göra en googling på ”advokat Västerås” för att komma vidare. Ni behöver inte anlita två olika advokater. Bara att ha en neutral part som hjälper er genom diskussionerna med sin juridiska expertis kan vara gott nog.

Tvister som kan uppstå vid en skilsmässa

Det finns ett antal saker som kan gå snett vid en skilsmässa. Särskilt följande moment kan visa sig vara mer komplicerade än du först trodde:

  • Omvårdnad av barn
  • Uppdelning av hus och lösöre
  • Sparkapital och kompensation för pension

Särskilt den sista punkten kommer ofta som en överraskning för många som skiljer sig. Kanske har det funnits en tyst förväntan från en part om att bli kompenserad för extra föräldraledighet, som haft negativ påverkan på den kommande pensionen? Läs mer om hur mycket småbarnstiden påverkar pensionen hos Pensionsmyndigheten.

Hälften av alla äktenskap slutar i skilsmässa

Varje år väljer allt fler svenskar att avsluta sina äktenskap. Under 2021 skiljde sig så många som 23 600 svenska par. Det finns många tecken som tyder på att en bodelning inte alltid är en rättvis process. Vissa debatterande jurister menar att bodelningsreglerna till och med hotar rätten att skiljas.

Det är alltså sannolikt att ett flertal av alla de par som skiljer sig inte lyckas få till en rättvis bodelning. När du väljer att ta hjälp av en advokat ökar dina chanser att kunna gå vidare med ditt nya liv med en trygg ekonomi som grund. Och med känslan av att allt har gått rätt till.