Användandet av elbilar ökar hela tiden och allt fler efterfrågar att kunna ladda bilen hemma. En bostadsrätt blir mer attraktiv om det finns laddplatser tillgängliga. Nu finns det dessutom statligt bidrag att söka som minskar kostnaderna.

I takt med att elbilarna har blivit allt mer populära har även behovet av laddstolpar ökat. Om du ska flytta till en ny bostadsrätt kan det vara en bra att kolla upp om bostadsrättsföreningen har laddstolpar till förfogande. Om det inte har det kan det vara en god idé att be föreningen att investera i laddstolpar, kolla in laddstolpe brf om du vill få mer information. Eftersom elbilars popularitet har skjutit i höjden är det väldigt attraktivt för en bostadsrättsförening att kunna erbjuda laddning av elbilar till de boende. Elbilar är framtidens bil, det kommer inte att bli färre människor som kör elbil utan tvärtom. Elbilsanvändningen kommer bara att öka om trenden fortsätter som den gör nu. Nu när bensin- och dieselpriset har gått upp rejält har folk börjat titta ännu mer på elbilar för att kunna komma billigare undan. Dessutom går utvecklingen framåt och allt fler modeller kommer ut på marknaden.

Bidrag gör kostnaderna mindre

En laddstation för en elbil kan antingen vara en laddbox eller en laddstolpe som har ett eller flera ladduttag. Nu finns det även statligt stöd som en bostadsrättsförening kan ta del av som täcker upp till halva kostnaden för att köpa och installera laddstationer. Bidraget är ett engångsbelopp och det gäller både material- och arbetskostnad. Bostadsrättsföreningen gör en förhandsansökan innan installation och inköp görs. Det är möjligt att söka stödet fler gånger. Bostadsrättföreningen kan exempelvis söka bidraget igen om fler laddningspunkter ska installeras. Kravet för att stödet ska beviljas är att laddpunkterna måste vara förberedd för elmätning och en debitering av elkostnad men även utrustad med antingen 2-uttag eller Combo 2-uttag.

Att ladda elbilen hemma är bekvämt

Det är mycket bekvämare att kunna ladda elbilen under natten. Installationen av ladduttag är inte speciellt avancerad. Det finns ett stort intresse hos boende att kunna ladda bilen hemma eftersom det gör elbilsägandet enklare. Dessutom är det en sak som kan öka försäljningspriset på lägenheterna eftersom laddplatser är attraktiv för många potentiella köpare.