För den som ska bygga ett nytt hus är tomtens förutsättningar av största vikt. I tätorterna är det ofta svårt att få exakt den tomt man vill ha, eftersom det finns många spekulanter och priserna trissas upp. Det är dock viktigt att man inte nöjer sig med vad som helst, inte minst eftersom det finns många fallgropar.

Ett hus kan aldrig bli bättre än tomten det står på, och därför bör den som vill bygga sitt drömhus undvika dåliga tomter. Men vad är då egentligen en dålig tomt? De flesta är inte särskilt medvetna om detta, för även den som köper hus flera gånger i sitt liv kommer antagligen bara att köpa en tomt en gång.

Det finns många sätt att köpa en tomt. Vissa hustillverkare säljer färdiga huspaket i vilka det även ingår tomter. I vissa kommuner finns det tomtköer som man kan anmäla sig till. Ofta får man då gå via en mäklare eller arkitekt, eller genom fastighetsregistret.

En stor risk med att köpa en tomt tillsammans med ett huspaket är att man ofta bestämmer sig för huset först. Men det kanske är ett hus som inte passar på den aktuella tomten. Vilken form huset kan ha, och hur det kan placeras, avgörs av tomtens karaktär och topografi.

Sätt tomtens kvalitéer först

Inte bara själva huset påverkas av tomtens karaktär och kvalitéer, utan även tillhörande ytor, som uteplatser och trädäck. På en kuperad tomt kan en uteplats bli hängande i luften, och se avbruten ut. Det är dock möjligt att t.ex. ställa hela huset på styltor, för att bevara tomtens kuperade karaktär och störa den omgivande naturen. Sverige är ett land som uppvisar en stor variation när det kommer till landskapets karaktär, och det som fungerar bra i Jämtland fungerar ofta inte på Österlen eller på Gotland. Det går dock att respektfullt ta tillvara alla landskapstyper och tomtkaraktärer, men det krävs att både beställaren – alltså kunden – och utföraren är flexibla.

Idag finns förvisso teknik för att förändra tomter, men det är fortfarande mycket dyrt. Dessutom blir skador som uppkommer på en förändrad tomt svåra att åtgärda, framför allt om det är en naturtomt.