Om du går i tankarna att installera solceller är det en bra idé att göra slag i saken om du ändå ska göra en större renovering av huset. Solceller är en investering som är fördelaktig på många olika sätt. Det bästa med solenergi är att den aldrig kommer att ta slut.

När du ska göra en större renovering av huset där taket ska få en översyn är det ett perfekt tillfälle att installera solceller. Det är många som har fått upp ögonen för solceller och nyttan att ha sådana. När du har solceller på taket kan du delvis bli självförsörjande på el. När du producerar din egen el kan du minska dina energikostnader vilket är positivt för din privatekonomi. Trots att det är en större investeringskostnad kommer det med största sannolikhet att löna sig på sikt. Du kan också sälja din överskottsel som du producerar. När väl solcellerna är på plats är det helt underhållsfria vilket gör att du inte behöver ägna någon tid på dem. När du renoverar kommer dels renoveringen i säg men även solcellerna gynna värdet på din bostad vilket är väldigt positivt.

Solenergi är gratis och outsinlig

Förutom att du gynnas av solceller gör du även miljön en björntjänst när du minskar ditt klimatavtryck. På sikt kommer du göra stor skillnad för miljön. Solenergi är en av framtidens energikällor och är helt utsläpps fri. Det bästa med just solenergi är att den är gratis och kommer aldrig att ta slut. Det är en fantastisk möjlighet att kunna fånga solenergin som sedan blir förnybar el. En fördel med att ha egna solceller är att du inte blir lika påverkad av att elpriserna.

Solcellernas placering är viktig

När du planerar att installera solceller är det bra att undersöka vilka möjligheter taket på huset ger. Om du ska renovera taket kan du anpassa det efter solcellerna. Det är viktigt att det är en viss lutning på taket. När du har solceller vill du maximera produktionen av el och det gör du bland annat genom att se till att solcellerna inte hamnar i någon skugga mellan 9-15 på dagen. Du kan alltid konsultera en expert på solceller om du är osäker på något.